Τεχνολογία UV-C

Η μόνη μέθοδος κατά της οποίας δεν μπορούν να αναπτύξουν ανοσία οι μικροοργανισμοί

Λίγα Λόγια

Οι τρεις (3) βασικοί τύποι υπεριώδους ακτινοβολίας προερχόμενοι από τον ήλιο είναι η UV-A, UV-B και UV-C. Η ακτινοβολία UV-C αποτελεί μέρος του φάσματος της ηλιακής ακτινοβολίας.

H ακτινοβολία UV-C έχει το μικρότερο μήκος κύματος, άρα την υψηλότερη ενέργεια και έχει την μοναδική ικανότητα να εξουδετερώνει όλα τα παθογόνα βακτήρια και ιούς επεμβαίνοντας στο γονιδιακό τους σύστημα (DNA) αποτρέποντας την αναπαραγωγή τους.

Η ακτινοβολία UV-C, είναι μικρού μήκους κύματος από 200-280nm, η οποία είναι χαρακτηρισμένη ως μικροβιοκτόνος ακτινοβολία, γνωστή ως UVGI (UV GERMICIDAL IRRADIATION). Διαφέρει από την ακτινοβολία UVB μεσαίου μήκους κύματος 280-320nm και UVA μεγάλου μήκους κύματος από 320-400 nm οι οποίες δεν έχουν μικροβιοκτόνο αποτελεσματικότητα.

Δείτε τα προϊόντα μας

Φορητές συσκευές

Οικιακές συσκευές

Επαγγελματικές συσκευές