The Wand

98,00 

Φορητή συσκευή αποστείρωσης επιφανειών – αντικειμένων.

Κωδικός προϊόντος: 007.001 Κατηγορία:

Οι συσκευές μας έχουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, τα οποία προβλέπονται για την πώληση και διάθεσή τους στην Ευρωπαϊκή Ενωση και έχουν ελεγχθεί από φορέα πιστοποίησης στην Ελλάδα.

Τύπος

Όζον

Μπαταρία

Τροφοδοσία

Ισχύς

Ακτινοβολία UVC

Κάλυψη χώρου (τ.μ.)

Remote Control

Χρονοδιακόπτης

Χρώμα

Διαστάσεις

Βάρος

Χρήση

Φορητή συσκευή αποστείρωσης επιφανειών – αντικειμένων. Φορητό, πολύ μικρό, εύχρηστο με πανίσχυρες λάμπες Led. Απολυμαίνει τα προσωπικά σας αντικείμενα και τον προσωπικό σας χώρο. Με χρονοδιακόπτη λειτουργίας και αντίστροφη μέτρηση 2 λεπτών

Γενικές Οδηγίες

Οι συσκευές UV-C δεν προορίζονται για χρήση από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τυγχάνουν επίβλεψης από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους και τους έχουν δοθεί κατάλληλες οδηγίες και αντιλαμβάνονται τους κινδύνους οι οποίοι σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προφυλάξτε τα παιδιά σας από την ακτινοβολία UV-C.
Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για χρήση από ενήλικες.
Μην αφήνετε την συσκευή σε μέρος κοντά σε παιδιά και μην αφήνετε την συσκευή ξεκλείδωτη σε μέρος προσβάσιμο από παιδιά όταν δεν την χρησιμοποιείτε. Η συσκευή δεν μπορεί να αποτρέψει και να προστατέψει από οποιαδήποτε ασθένεια και δεν αντικαθιστά οποιαδήποτε άλλη μέθοδο απολύμανσης, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά.
Η επαναλαμβανόμενη – συχνή χρήση της συσκευής σε χώρους, πιθανά θα προκαλέσει, ξεθώριασμα χρωμάτων (υφασμάτων, επίπλων, τοίχων, ταπετσαριών, πινάκων ζωγραφικής), αποχρωματισμό ή και κιτρίνισμα σε πλαστικές επιφάνειες, φθορά σε οθόνες τηλεοράσεων – υπολογιστών.

1.Σταθερά Μηχανήματα UV-C αποστείρωσης
ΠΡΟΣΟΧΗ

Ακολουθείτε τις οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης Συσκευής Απαγορεύεται η χρήση της παρούσας συσκευής σε οποιονδήποτε χώρο βρίσκονται άνθρωποι, ζώα και φυτά. Η έκθεση ανθρώπου, οικόσιτων ζώων, ή οποιουδήποτε ζώντος οργανισμού στην ακτινοβολία UV-C μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες στο δέρμα και στα μάτια έως και τύφλωση. Αποφύγετε την άμεση επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Μην κοιτάζετε κατευθείαν τη λάμπα όταν είναι σε λειτουργία. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή για μεγαλύτερη χρονική διάρκεια από την ενδεδειγμένη. Περιμένετε 15 λεπτά μετά την λήξη λειτουργίας της συσκευής προτού εισέλθετε στο χώρο, αφού πρώτα τον αερίσετε. Σε περίπτωση που η συσκευή παράγει Ozone, περιμένετε 30 λεπτά μετά την λήξη λειτουργίας της συσκευής προτού εισέλθετε στο χώρο, αφού πρώτα τον αερίσετε καλά. Ενδέχεται να υπάρξει μια ασθενής και ολιγόλεπτη δυσοσμία μετά το πέρας της λειτουργίας της συσκευής. Οι συσκευές απολύμανσης UV-C δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την απολύμανση των χεριών ή άλλου μέλους του σώματος. Φυλάξτε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά. Καθαρίζετε τους λαμπτήρες τακτικά (1 φορά το μήνα), με καθαρό στεγνό πανί, χωρίς χνούδι. Σε περίπτωση που έχετε εκτεθεί σε ακτινοβολία, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας, ώστε να σας προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

2. Φορητά Μηχανήματα UV-C αποστείρωσης
ΠΡΟΣΟΧΗ

Ακολουθείτε τις οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης Συσκευής Αποφύγετε την αμεση επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Μην κοιτάζετε κατευθείαν τη λάμπα όταν είναι σε λειτουργία. Μην στρέφετε την πηγή φωτός προς τα μάτια σας ή το δέρμα σας. Η έκθεση ανθρώπου ή οποιουδήποτε ζώντος οργανισμού στην ακτινοβολία UV-C μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες στο δέρμα και στα μάτια έως και τύφλωση. Οι συσκευές απολύμανσης UV-C δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την απολύμανση των χεριών ή άλλου μέλους του σώματος. Το προϊόν αυτό απευθύνεται για την απολύμανση επιφανειών και αντικειμένων. Σε περίπτωση που η συσκευή παράγει Ozone, περιμένετε 15 λεπτά μετά την λήξη λειτουργίας της συσκευής προτού εισέλθετε στο χώρο, αφού πρώτα τον αερίσετε καλά. Φυλάξτε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση που έχετε εκτεθεί σε ακτινοβολία, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας, ώστε να σας προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

3. Συσκευές Αποστείρωσης Αέρα με λαμπτήρα UV-C
ΠΡΟΣΟΧΗ

Ακολουθείτε τις οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης Συσκευής Η συσκευή αυτή εμπεριέχει στο εσωτερικό της λάμπα αποστείρωσης UV-C. H συσκευή μπορεί να λειτουργεί ενώ βρίσκονται στο χώρο άνθρωποι, ζώα και λοιποί ζώντες οργανισμοί. Ενδέχεται να υπάρξει μια ασθενής και ολιγόλεπτη δυσοσμία μετά το πέρας της λειτουργίας της συσκευής. Σε περίπτωση ρωγμής ή οποιασδήποτε δυσλειτουργίας του μηχανήματος σταματήστε αμέσως την λειτουργία του και αποφύγετε την επαφή με γυμνά χέρια με την λάμπα αποστείρωσης. Μην δοκιμάσετε την επισκευή του αλλά απευθυνθείτε στο αρμόδιο service. Φυλάξτε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά. Προληπτικά να γνωρίζετε ότι, η απευθείας έκθεση ανθρώπου ή οποιουδήποτε ζώντος οργανισμού στην ακτινοβολία UV-C μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες στο δέρμα και στα μάτια, έως και τύφλωση. Σε περίπτωση που έχετε εκτεθεί σε ακτινοβολία, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας, ώστε να σας προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.